Bokslutskommuniké januari-december 2016 Aqeri Holding AB (publ)

Uppdaterad 17-03-31
 • Order om 6 MSEK gällande MIL-specade servrar till svenska försvaret.
 • Ny VD, Lisen Olander
 • Genombrottsorder till indiskt försvarsprojekt
 • Ökad satsning på Affärsområde Civilt
 
Juli - december:
 • Nettoomsättningen uppgick till 17,8 (19,4) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-5,1) MSEK
 • Resultat efter skatt var -2,6 (-5,4) MSEK eller -0,18 (-0,44) kronor per aktie
 • Rörelsens kassaflöde var 3,8 (-2,0) MSEK eller 0,26 (-0,17) kronor per aktie

Januari - december:

 • Nettoomsättningen uppgick till 38,1 (38,9) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,2 (-9,6) MSEK
 • Resultat efter skatt var -6,4 (-10,0) MSEK eller -0,47 (-0,82) kronor per aktie
 • Rörelsens kassaflöde var -0,7 (-6,3) MSEK eller -0,05 (-0,52) kronor per aktie

Händelser efter periodens slut

 • Partneravtal har ingåtts med Advantech
 • Genombrottsorder avs. IP-telefoni i NATO-land
 • Samarbete med ledande operatör av bilverkstäder
 • Vunnit offentlig upphandling av fordons- och vårddatorer till ambulansverksamhet.  

 

Bokslutskommunikén i sin helhet (pdf) 

Denna information är sådan information som Aqeri Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 09.00 CET.

 

Bli kontaktad av Aqeri

 

Kontakta oss:

Här hittar du kontaktuppgifter till vårt kontor i Spånga. Du är alltid välkommen att ringa oss. Du kan också använda kontakt formuläret eller skicka ett e-mail så kontaktar vi dig.  

Aqeri:  

Domnarvsgatan 7, S-163 53 Spånga, Sweden 
Tel: +46-8-564 737 30, fax: +46-8-761 29 25  

E-post: 

info@aqeri.com och sales@aqeri.com

Service / RMA ansökningsformulär finner du här

 

Uppdatera Type the characters you see in this picture. Ange tecknen i bilden ovan.  Verifiera med hjälp av ljud.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till vårt kontor i Spånga. Du är alltid välkommen att ringa oss. Du kan också använda nedanstående formulär eller skicka ett e-mail så kontaktar vi dig.  

För att säkra våra kunders långsiktiga investeringar är vi på Aqeri förberedda att  hantera de situationer som kan uppstå under produkternas livslängd. Vi har en väl utvecklad serviceavdelning för att garantera hög grad av support och tillgänglighet. Till dem kan du vända dig med till med alla frågor rörande reparationer, felaktiga produkter, installationer och befintliga lösningar i behov av service och underhåll.  

Aqeri  

Domnarvsgatan 7, S-163 53 Spånga, Sweden 
Tel: +46-8-564 737 30, fax: +46-8-761 29 25  

E-post: 

info@aqeri.com och sales@aqeri.com

Service / RMA ansökningsformulär finner du här

Bli kontaktad av Aqeri:

Uppdatera Type the characters you see in this picture. Ange tecknen i bilden ovan.  Verifiera med hjälp av ljud.