Styrelseförändring i Aqeri Holding AB (publ) och nytt datum för bolagsstämma

Uppdaterad 17-04-21
Bolagets styrelseordförande – Göran Starkebo – har aviserat att han utträder ur bolagets styrelse. Bedömningen är att en intressekonflikt har gjort det svårt att förena styrelseuppdraget med övriga åtaganden.
 
Styrelsen har informerats om att rekryteringsprocessen av en ny styrelseordförande med relevant bakgrund för den operationella verksamhet som bedrivs i Aqeri Holding AB:s dotterbolag pågår.  
 
Bolagets årsstämma flyttas till nytt datum. Nytt datum är fredagen den 16 juni 2017 kl 18.00 på företagets kontor, Domnarvsgatan 7, 163 53 SPÅNGA, i Stockholm. Det ändrade datumet medför också att aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 juni, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 9 juni 2017.
 
  
För ytterligare information, vänligen kontakta
Lisen Olander, VD, tel. 072-3096777
 
 
 
 
Denna information är sådan information som Aqeri Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017 kl. 17.00 CET.

Bli kontaktad av Aqeri

 

Kontakta oss:

Här hittar du kontaktuppgifter till vårt kontor i Spånga. Du är alltid välkommen att ringa oss. Du kan också använda kontakt formuläret eller skicka ett e-mail så kontaktar vi dig.  

Aqeri:  

Domnarvsgatan 7, S-163 53 Spånga, Sweden 
Tel: +46-8-564 737 30, fax: +46-8-761 29 25  

E-post: 

info@aqeri.com och sales@aqeri.com

Service / RMA ansökningsformulär finner du här

 

Uppdatera Type the characters you see in this picture. Ange tecknen i bilden ovan.  Verifiera med hjälp av ljud.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till vårt kontor i Spånga. Du är alltid välkommen att ringa oss. Du kan också använda nedanstående formulär eller skicka ett e-mail så kontaktar vi dig.  

För att säkra våra kunders långsiktiga investeringar är vi på Aqeri förberedda att  hantera de situationer som kan uppstå under produkternas livslängd. Vi har en väl utvecklad serviceavdelning för att garantera hög grad av support och tillgänglighet. Till dem kan du vända dig med till med alla frågor rörande reparationer, felaktiga produkter, installationer och befintliga lösningar i behov av service och underhåll.  

Aqeri  

Domnarvsgatan 7, S-163 53 Spånga, Sweden 
Tel: +46-8-564 737 30, fax: +46-8-761 29 25  

E-post: 

info@aqeri.com och sales@aqeri.com

Service / RMA ansökningsformulär finner du här

Bli kontaktad av Aqeri:

Uppdatera Type the characters you see in this picture. Ange tecknen i bilden ovan.  Verifiera med hjälp av ljud.